Sprzedaż granulatów tworz. konstrukcyjnych

BIAŁE KONCENTRATY BARWIĄCE

Białe koncentraty barwiące przeznaczone do różnych tworzyw oraz do szerokich zastosowań i są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NASZA OFERTA OBEJMUJE KONCENTRATY BARWIĄCE:

NA BAZIE PE:

– biały koncentrat barwiący zawierający 70 % bieli tytanowej, bez wypełniacza
– biały koncentrat barwiący zawierający 60 % bieli tytanowej, bez wypełniacza
Na specjalne Państwa życzenie możemy zaproponować Państwu białe koncentraty barwiące zawierające 40 % oraz 50 % bieli tytanowej z wypełniaczem lub bez wypełniacza.

NA BAZIE PS:

– biały koncentrat barwiący zawierający 60 % bieli tytanowej, bez wypełniacza
– biały koncentrat barwiący zawierający 30 % bieli tytanowej z wypełniaczem
Wyżej wymienione koncentraty barwiące mają zastosowanie przede wszystkim przy produkcji opakowań, AGD, elementów motoryzacyjnych

Wyżej wymienione koncentraty barwiące mają zastosowanie we wszystkich przemysłach: motoryzacyjnym, opakowaniowym, konstrukcyjnym, elektrycznym, elektronicznym, przemysłem związanym z gospodarstwem domowym oraz rolnictwem, etc.

NA BAZIE PVC:

Białe koncentraty barwiące na bazie PVC według katalogu RAL, umożliwiające osiągnięcie optymalnej barwy komponentu, mające zastosowanie przy produkcji kabli, profili, rur, folii, spodów obuwniczych itp. Standardowo oferujemy je w formie granulatu, ale na specjalne życzenie mogą być w formie micro- i kriogranulatu.

NA BAZIE PE:

Białe koncentraty barwiące mające zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu kablowego. Koncentraty te używane są do przewodów telekomunikacyjnych, przewodów energetycznych i do przesyłu danych, przewodów z włóknami światłowodowymi.
Wszystkie te koncentraty posiadają absorbery UV w celu ochrony mechanicznych właściwości polimerów.

NA BAZIE EVA:

Białe koncentraty na bazie EVA, stosowane głównie do komponentów HFFRLS w przemyśle kablowym. Koncentraty te zawierają specjalnie wyselekcjonowane pigmenty, które umożliwiają optymalną rozcieńczalność koncentratów oraz uzyskanie właściwej barwy komponentu HFFRLS, który posiada wysoką procentową zawartość uniepalniaczy.
Wszystkie te koncentraty posiadają absorbery UV w celu ochrony mechanicznych właściwości polimerów.

NA BAZIE PBT:

-Białe koncentraty barwiące na bazie PBT wykorzystywane do produkcji włókien światłowodowych w przemyśle kablowym.

NA BAZIE HYTRELU:

Białe koncentraty barwiące na bazie HYTRELU wykorzystywane do produkcji przewodów z włóknami światłowodowymi do kabli telekomunikacyjnych oraz do kabli w przemyśle motoryzacyjnym.

UNIWERSALNE:

Białe koncentraty uniwersalne, które można stosować jednocześnie do wielu tworzyw takich jak np. PS, PC, ABS, PA, PMMA, PET, POM etc.
Koncentraty uniwersalne mają zastosowanie przede wszystkim w przypadku tworzyw konstrukcyjnych. Stanowią ekonomiczną alternatywę dla poszczególnych koncentratów polimerowych.
Ponadto, na specjalne życzenie możemy zaproponować Państwu białe koncentraty na bazie ABSu, SANu, ASY, POMu, PC, PA, PMMA etc
Czarne koncentraty barwiące przeznaczone do różnych tworzyw oraz do różnych zastosowań mają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY KONCENTRATY NA RÓŻNORODNYCH NOŚNIKACH:

NA BAZIE LDPE:

– czarny koncentrat barwiący zawierający 20 % sadzy z wypełniaczem
– czarny koncentrat barwiący zawierający 34 % sadzy z wypełniaczem
– czarny koncentrat barwiący zawierający 40 % sadzy z wypełniaczem
– czarny koncentrat barwiący zawierający 50 % sadzy, bez wypełniacza

NA BAZIE UN BLEND:

– czarny koncentrat barwiący zawierający 50 % sadzy, bez wypełniacza majacy zastosowanie do barwienia PE, PP, PS, PVC, ABSu, PA
Wyżej wymienione koncentraty barwiące mają zastosowanie we wszystkich przemysłach: motoryzacyjnym, opakowaniowym, konstrukcyjnym, elektrycznym, elektronicznym, przemysłem związanym z gospodarstwem domowym oraz rolnictwem, etc.

NA BAZIE PVC:

Czarne koncentraty barwiące na bazie PVC według katalogu RAL, umożliwiające osiągnięcie optymalnej barwy komponentu, mające zastosowanie przy produkcji kabli, profili, rur, folii, spodów obuwniczych itp. Standardowo oferujemy je w formie granulatu, ale na specjalne życzenie mogą być w formie micro- i kriogranulatu.

NA BAZIE PE:

Czarne koncentraty barwiące mające zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu kablowego. Koncentraty te używane są do przewodów telekomunikacyjnych, przewodów energetycznych i do przesyłu danych, przewodów z włóknami światłowodowymi.
Wszystkie te koncentraty posiadają absorbery UV w celu ochrony mechanicznych właściwości polimerów.

NA BAZIE EVA:

Czarne koncentraty na bazie EVA, stosowane głównie do komponentów HFFRLS w przemyśle kablowym. Koncentraty te zawierają specjalnie wyselekcjonowane pigmenty, które umożliwiają optymalną rozcieńczalność koncentratów oraz uzyskanie właściwej barwy komponentu HFFRLS, który posiada wysoką procentową zawartość uniepalniaczy.
Wszystkie te koncentraty posiadają absorbery UV w celu ochrony mechanicznych właściwości polimerów.

NA BAZIE PBT:

-Czarne koncentraty barwiące na bazie PBT wykorzystywane do produkcji włókien światłowodowych w przemyśle kablowym.

NA BAZIE HYTRELU:

Czarne koncentraty barwiące na bazie HYTRELU wykorzystywane do produkcji przewodów z włóknami światłowodowymi do kabli telekomunikacyjnych oraz do kabli w przemyśle motoryzacyjnym.

UNIWERSALNE:

Czarne koncentraty uniwersalne, które można stosować jednocześnie do wielu tworzyw takich jak np. PS, PC, ABS, PA, PMMA, PET, POM etc.
Koncentraty uniwersalne mają zastosowanie przede wszystkim w przypadku tworzyw konstrukcyjnych. Stanowią ekonomiczną alternatywę dla poszczególnych koncentratów polimerowych.
Ponadto, na specjalne życzenie możemy zaproponować Państwu czarne koncentraty na bazie ABSu, SANu, ASY, POMu, PC, PA, PMMA etc.
kolorowe koncentraty barwiące przeznaczone do różnych tworzyw oraz do różnych zastosowań, w tym również z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością.
Nasze koncentraty mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu jak na przykład: motoryzacyjnym, opakowaniowym, konstrukcyjnym, elektrycznym, elektronicznym, przemysłem związanym z gospodarstwem domowym, etc.

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY NASTĘPUJĄCE KONCENTRATY:

NA BAZIE PE ORAZ LDPE:

Koncentraty te mają zastosowanie do barwienia Poliolefin, PA 6, PS o niskim udarze oraz PVC miękkiego.
Koncentraty te przeznaczone są przede wszystkim do barwienia folii, zabawek, opakowań plastikowych etc.

NA BAZIE PE ORAZ PP:

– Specjalne koncentraty barwiące do rur, które zawierają organiczne lub nieorganiczne pigmenty o wysokiej odporności na światło, przeciwutleniacze oraz stabilizatory UV takie jak HALS;
-.Specjalne koncentraty barwiące o odcieniu terakoty mające zastosowanie przede wszystkim do produkcji doniczek

NA BAZIE PVC:

Kolorowe koncentraty barwiące na bazie PVC według katalogu RAL, umożliwiające osiągnięcie optymalną barwę komponentu, mające zastosowanie przy produkcji kabli, profili, rur, folii, spodów obuwniczych itp. Standardowo oferujemy je w formie granulatu, ale na specjalne życzenie mogą być w formie micro- i kriogranulatu.

NA BAZIE PE:

Kolorowe koncentraty barwiące mające zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu kablowego. Koncentraty te używane są do przewodów telekomunikacyjnych, przewodów energetycznych i do przesyłu danych, przewodów z włóknami światłowodowymi.
Wszystkie te koncentraty posiadają absorbery UV w celu ochrony mechanicznych właściwości polimerów.

NA BAZIE EVA:

Kolorowe koncentraty barwiące na bazie EVA, stosowane głównie do komponentów HFFRLS w przemyśle kablowym. Koncentraty te zawierają specjalnie wyselekcjonowane pigmenty, które umożliwiają optymalną rozcieńczalność koncentratów oraz uzyskanie właściwej barwy komponentu HFFRLS, który posiada wysoką procentową zawartość uniepalniaczy.
Wszystkie te koncentraty posiadają absorbery UV w celu ochrony mechanicznych właściwości polimerów.

NA BAZIE PBT:

Kolorowe koncentraty barwiące na bazie PBT wykorzystywane do produkcji włókien światłowodowych w przemyśle kablowym.

NA BAZIE HYTRELU:

Kolorowe koncentraty barwiące na bazie HYTRELU wykorzystywane do produkcji przewodów z włóknami światłowodowymi do kabli telekomunikacyjnych oraz do kabli w przemyśle motoryzacyjnym.

UNIWERSALNE:

Kolorowe koncentraty uniwersalne, które można stosować jednocześnie do wielu tworzyw takich jak np. PS, PC, ABS, PA, PMMA, PET, POM etc.
Koncentraty uniwersalne mają zastosowanie przede wszystkim w przypadku tworzyw konstrukcyjnych. Stanowią ekonomiczną alternatywę dla poszczególnych koncentratów polimerowych.

TRANSPARENTNE:

Kolorowe koncentraty transparentne przeznaczone do PP Random, transparentnego PS, PC oraz ABSu np. do reflektorów samochodowych, do opakowań, do elementów dla gospodarstwa domowego.

METALICZNE:

Kolorowe uniwersalne koncentraty metaliczne oraz koncentraty zawierające brokat mające zastosowanie przede wszystkim w branży kosmetycznej.

TRANSLUCERNY:

Translucerny, które są odpowiednie do PS, PP, PE, PC, ABS oraz transparentnego PMMA.

FLUORESCENCYJNE:

Kolorowe koncentraty fluorescencyjne przeznaczone do PE, PP, PS, ABSu,SANu, ASY, PC etc.
Ponadto, na specjalne życzenie możemy zaproponować Państwu kolorowe koncentraty na bazie ABSu, SANu, ASY, POMu, PC, PA, PMMA etc

MONOPIGMENTY:

Przeznaczone są do wysoko skoncentrowanych koncentratów barwiących lub jako podstawa do produkcji kolorów.
Składają się z wysoko skoncentrowanych pigmentów na różnych nośnikach. Stworzone są na organicznych i nieorganicznych pigmentach odpornych na wysokie temperatury mające doskonałą odporność na światło.
Przede wszystkim dla przemysłu kosmetycznego, ale nie tylko, jeden z naszych dostawców przygotował następujące serie koncentratów barwiących, których nośnikiem może być prawie każde tworzywo wskazane przez Państwa.

SERIA CHROME:

Seria ta jest ze specjalnego rodzaju aluminium zakładającego geometryczne kształty, które mogą odbijać światło o większej intensywności. W rezultacie otrzymuje się efekt wizualny bardzo zbliżony do chromu.
Poprzez dodanie pigmentów można otrzymać różne odcienie np. ton złota, miedzi, brązu, stali. Koncentraty te mają zastosowanie do różnych tworzyw. Stosowane są do nich wysoko skoncentrowane pigmenty wysokiej jakości.

SERIA CRYSTAL:

Seria koncentratów barwiących CRYSTAL opiera się na załamaniu kształtu w materiale wytwarzanym (tak jak np. w systemach farb z branży motoryzacyjnej) ze względu na wielokrotne załamanie światła co ma istotny wpływ na otrzymanie efektu intensywnego światła. Seria ta jest tworzona z krystalicznych krzemianów, z barwników fluorescencyjnych lub bardzo żywych: to połączenie pozwala otrzymać ostatecznie bardzo jasne kolory. Dzięki zmianie kierunku promieni świetlnych następują zmiany w kolorze.

SERIA BRILLIANT:

Istotną cechą serii Brilliant jest dostarczenie produktu, który dzięki integracji z mikrosfer daje efekt „kinetyczny”. Mikro kulki lub micro brokat stwarzają wrażenie, że przenosimy się do samego produktu. Stwarza to miłe złudzenie optyczne.

SERIA EFFECT:

Seria ta składa się ze specjalnych kryształów, które pozwalają na osiągnięcie efektów opalizująco-metalicznych na przejrzystych żywicach, do produkcji najwyższej jakości efektów wizualnych.

SERIA FANTASY/MAGIC:

Seria ta składa się z koncentratów barwiących, które zawierają specjalne pigmenty dające efekt metalicznego blasku takiego jaki jest uzyskiwany przez malarstwo.

DODATKI

W NASZEJ SZEROKIEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO RÓWNIEŻ SZEROKI WACHLARZ DODATKÓW WSPOMAGAJĄCYCH PRZETWÓRSTWO:

ANTYFIBRYLANT

ANTYFIBRILANT 7150

Barwnik na bazie LDPE zawierający 78% węglanu wapnia (wagowo).
szybko migrujący dodatek dający efekt poślizgu i antyblokingu
ma dopuszczenie do kontaktu z żywnością
gwarantuje równomierną dyspersję nawet przy zanieczyszczonym tworzywie.
Produkt ten został opracowany w celu ułatwienia rozcieńczenia oraz homogenicznego rozmieszania i w związku z tym nadaje się do bezpośredniego dodania z tworzywem do leja wytłaczarki lub poprzez wcześniejsze zmieszanie barwnika oraz tworzywa w bębnie mieszalnika.
MFI (2,16 Kg/190oC): >2
Gęstość nasypowa gr/ml: 1,05 +/- 0,15
Zastosowanie: LDPE, LLDPE, HDPE, PP, ETYLENOWE COPOLIMERY

ZASTOSOWANIE:

PP TAŚMY TKANE

Dodanie np. 3% tego dodatku do produkcji PP taśm tkanych ma następujące zalety: powoduje redukcję rozszczepieniowej tendencji PP. Ponadto, wskaźniki rozciągnięcia mogą zostać zwiększone. W rezultacie, poprawienie jakości włókien lub redukcja grubości PP taśm jest możliwa. zwiększa sztywność taśm PP, co jest zaletą w przypadku niektórych maszyn tkalniczych.
Małe cząstki wypełniacza częściowo wystają poza powierzchnię taśm, co zwiększa tarcie pomiędzy nakładającymi się taśmami. Zwiększone tarcie powoduje lepszą stabilność tkaniny.
PP taśmy tkane są często mechanicznie delustrowane, szczególnie w przypadku zastosowania ich do produkcji dywanów. W niektórych przypadkach mechaniczna delustracja może zostać całkowicie wyeliminowana poprzez użycie od 3 do 5 % tego dodatku.
Użycie antyfibrilantów takiego typu jak krzemionka oraz kalcynowany Kaolin etc. może spowodować natychmiastowe zużycie noży do cięcia wzdłużnego, taśm oraz części krosna. Dodatek ten zmniejsza do minimum problem ścierania.

PP TAŚMY

Dodanie 10-15 % tego dodatku do produkcji PP taśm spowoduje, iż taśmy te będą bardziej twarde i bardziej matowe niż normalnie.
Zaletą tego dodatku, przy produkcji PP taśm, jest jego zdolność do zmniejszania tendencji do rozdzielania się taśmy wzdłuż jej długości.
Dodatek ten sam z siebie nie zwiększa siły rozciągnięcia PP, ale kontroluje tendencję do fibrilacji oraz pozwala na uzyskanie większej siły rozciągania.

PP SZNUREK ORAZ SZPAGAT

W przypadku, gdy sznurek PP jest wyprodukowany poprzez fibrilację PP folii, jest bardzo wskazana kontrola fibrilacji. Dodanie od 3 do 5 % tego dodatku stworzy strukturę, w której indywidualne fibrile są zespolone poprzez mosty oraz przerwy wzdłuż ich długości. W momencie, gdy sznurek oraz szpagat są podatne na naładowanie, mosty te pozwalają na równe rozłożenie napięcia pomiędzy fibrilami, a zatem zwiększenie siły rozciągnięcia na jednostkę wagi PP.

FOLIA TERMOKURCZLIWA

Dodatek ten jest zalecany do LDPE folii termokurczliwej do zawijania. Obecność tego dodatku w folii podnosi zdolność absorpcji promieniowania podczerwonego przez folię co znacząco redukuje czas termokurczliwości. To często pozwala na 25% wzrost wydajności linii termokurczliwych oraz prowadzi do zaoszczędzenia energii.
Użycie tego dodatku zwiększa mgłę foliową, jak również zmniejsza błyszczenie się powierzchni, ale nie znacząco, więc zapakowane produkty pozostają perfekcyjnie widoczne.

WYPEŁNIACZE

Wypełniacz kredowy do PP i PE z zawartością kredy od 82,5% do 84%.
Barwnik na bazie CaCO3 w PP.
Barwnik na bazie CaCO3 w PS.
Wypełniacze do powłok.
Stearynian Cynku – specjalny

ANTYBLOCKINGI

Dodatek ten jest bardzo wydajnym antyblockingiem. Użycie tego dodatku pozwala na podniesienie wskaźników wytłaczania folii oraz zwiększa temperaturę bez problemów blockingowych. Dozowanie: +/- 5 %.
Wysokie skoncentrowanie tego dodatku pozwala na produkcję folii ze specjalnymi drapieniami oraz właściwościami przeładunkowymi, bez śliskiej powierzchni. Dodatek ten jest przydatny przy produkcji rękawic jednorazowego użytku z LDPE oraz folii, która może być znakowana ołówkiem. Przy 20 % koncentracji barwnika siła folii pozostanie adekwatna.

ANTYBLOCKING 50001

Jest to produkt na bazie LLDPE, o dużej zawartości naturalnego, specjalnie dorabianego dwutlenku krzemu (SiO2).
Jest zalecany do wytłaczania LDPE i PP, głównie do wytwarzania artykułów charakteryzujących się dobrymi właściwościami optycznymi i mechanicznymi z dobrym antyblockingiem.
Posiada on wskaźnik płynięcia MFI = 1,2 kg /10 min (ASTM D 1238 190oC – 2,6 kg)
Wartość procentowa zalecana do użytku waha się między 0,5 – 2,0 %. W większości krajów europejskich produkt ten znajduje zastosowanie w przypadku artykułów mających kontakt z żywnością.

ANTYBLOCKING 50002

Jest to wyrób na bazie LLDPE, charakteryzujący się dużą zawartością SiO2 o czystej jakościowo oraz trwałej granulacji.
Zastosowanie tego dodatku umożliwia zredukowanie lepkości folii z LDPE oraz pozwala wyeliminować blokowanie podczas wytłaczania. Również formowanie „rękawa” a także zgrzewanie stają się dzięki temu łatwiejsze.
Nieznacznie zmniejsza przezroczystość folii.
Dozowanie:
– przy grubości większej niż 100 mikronów (folia rolnicza, worki przemysłowe, oraz folia termokurczliwa) od 4 % do 1 % (niższy procent dla niskiego wskaźnika szybkości płynięcia (MFI), wyższy procent dla wyższego (MFI))
– przy grubości mniejszej niż 100 mikronów, od 1 % do 2 % z tymi samymi wskazówkami
Opakowanie: worki 25 kg
Przechowywanie: w temperaturze pokojowej do sześciu miesięcy

ANTYBLOCKING 50003

Jest to wyrób zawierający odpowiednio zbalansowaną mieszankę poślizgu oraz substancji zapobiegających blokowaniu do wytłaczania folii na bazie kopolimerów EVA, EVA (fc 45) i LDPE. Czynnik poślizgu, charakteryzujący się wysoką termostabilnoscią, w początkowej fazie pełni rolę pomocniczą przy obróbce, redukują tarcie między polimerem a wytłaczarką. Środek ten w końcowej fazie migruje do powierzchni folii nadając jej poślizg oraz właściwości antyblockujące. Środek antyblockujący dobierany jest w taki sposób, aby nie wpływał na wygląd oraz jasność folii.
Dodatek ten może być używany w połączeniu z innymi dodatkami powszechnie stosowanymi w tworzywach sztucznych.
Produkt ten nie jest wrażliwy na wysoką temperaturę oraz wilgoć.
Wartość procentowa zalecana do użytku waha się między 1% – 2%.

ANTYBLOCKING 50004

Ten komponent zawiera taką mieszaninę dodatków, która ułatwia wytłaczanie folii z kopolimeru EVA. Znajduje zastosowanie w rolnictwie. Wyrób na bazie EVA.
Współdziałanie dodatków umożliwia rozwiązanie problemów wywołanych przez lepkość oraz blokowanie podczas wytłaczania jak i w późniejszej fazie.
Syntetyczny SiO2 zawarty w omawianym produkcie, nie powodujący zmatowienia folii, i nie migrujący środek poślizgowy natychmiast nadają folii takiej śliskości, która umożliwia jej rozcięcie (rozdmuchanie) w cyklu produkcyjnym.
Użycie: od 0,5 % do 1,5 % zależnie od grubości, pożądanego efektu, wskaźnika szybkości płynięcia (MFI) oraz VA (0,5 % dla MFI 03-VA 8-10% dla MFI i wyższego VA).

ANTYBLOCKING 50005

Jest to wyrób zawierający odpowiednią mieszankę poślizgu oraz substancji zapobiegających blokowaniu do wytłaczania folii na bazie LDPE, HDPE, PP, EVA.
Nadaje się do przetwarzania metodą wtrysku oraz wytłaczania.
Zastosowanie: koperty, reklamówki, worki
Użycie: 0,4 – 0,8 %
Zalecany jest również do folii z kopolimerem EVA 5-6%
Opakowanie worki 20 kg
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

ANTYBLOCKING 50006

Jest to produkt zawierający odpowiednio zbalansowaną mieszankę wysoce skutecznych czynników poślizgu oraz antyblockingu (naturalne SiO2) do wytłaczania folii na bazie kopolimerów EVA.
Czynnik poślizgu charakteryzujący się wysoką termostabilnością w początkowej fazie spełnia rolę pomocniczą w procesie obróbki, zmniejszając tarcie między polimerem a wytłaczarką. W końcowej fazie migruje do powierzchni folii, nadając jej poślizg oraz właściwości antyblokujące.
Obecność aktywnych związków chemicznych o dużej masie cząsteczkowej w omawianym produkcie zapewnia ograniczenia emisji oparów podczas obróbki i ma jedynie nieznaczny wpływ na właściwości optyczne folii przeznaczonej do użytku w cieplarniach.
Może on być używany w połączeniu z innymi dodatkami powszechnie stosowanymi w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Produkt ten nie jest wrażliwy na wysoką temperaturę i wilgoć.
Zalecana wartość procentowa waha się między 0,8 a 1 %.

ANTYBLOCKING 50007

Jest to wyrób powstały na bazie kopolimeru EVA. Zawiera wysokie stężenie poślizgu i antyblokingu (25% aktywnej substancji), nadając wyrobom doskonałe właściwości poślizgu, a także dobrą przezroczystość.
Pełni rolę środka poślizgowego zarówno podczas obróbki jak i w późniejszym etapie produkcji, nadając końcowym wyrobom doskonały poślizg.
Produkt ten zalecany jest do folii z LDPE i EVA.
Stężenie najodpowiedniejsze do użytku waha się od 0,5 do 1,5 %.
Opakowania worki: 25 kg.
Przechowywanie: w temperaturze pok

POŚLIZG-ANTYBLOCKING

POŚLIZG-ANTYBLOCKING 50033

Combibatch powstały na bazie specjalnej mieszanki erucamide oraz naturalnego SiO2 na bazie LDPE. Produkt ten zalecany jest przede wszystkim do folii poliolefinowej, gdzie jest niezbędny natychmiastowy efekt antyblockingowy oraz długotrwały efekt poślizgowy.

POŚLIZG-ANTYBLOCKING 50052

Combibatch powstały na bazie specjalnej mieszanki kwasu oleinowego oraz naturalnego SiO2 na bazie LDPE.
Produkt ten zalecany jest przede wszystkim do folii poliolefinowej, gdzie jest niezbędny natychmiastowy efekt antyblockingowy oraz efekt poślizgowy.

POŚLIZG-ANTYBLOCKING 0102

Wolno migrujący środek mający zastosowanie podczas rozdmuchu, wytłaczania i produkcji folii. Produkt ten powoduje efekt poślizgowy oraz antyblockingowy.
Zawiera 5 % oleamidowego środka poślizgowego oraz antyblockingowego w LDPE.
Może być stosowany przy przetwarzaniu w wysokich temperaturach lub w przypadku, gdy natychmiast po produkcji folii następuje na niej nadruk, próżniowanie lub laminowanie.
Ma on dopuszczenie do kontaktu z żywnością przy zastosowaniu go do 4 %.
Gwarantuje on równomierną dyspersję nawet przy zanieczyszczonym tworzywie. Produkt został opracowany w celu ułatwienia rozcieńczenia oraz homogenicznego rozmieszania i w związku z tym nadaje się do bezpośredniego dodania z tworzywem do leja wytłaczarki lub poprzez wcześniejsze zmieszanie barwnika oraz tworzywa w bębnie mieszalnika.
Wsk. płynięcia MFI (2,16 Kg/190oC): >0,5 gr/10 min
Gęstość nasypowa g/cm3: 0,81
Dozowanie zalecane przez producenta: 2-3 %
Zastosowanie: LDPE, LLDPE.

POŚLIZG-ANTYBLOCKING 0202

Szybko migrujący dodatek dający efekt poślizgu i antyblokingu.
Produkt ten zawiera 5 % oleamidowego środka poślizgowego oraz 10 % środka antyblockingowego w LDPE. Ma dopuszczenie do kontaktu z żywnością przy zastosowaniu go do 4 %.
Gwarantuje równomierną dyspersję nawet przy zanieczyszczonym tworzywie. Został opracowany w celu ułatwienia rozcieńczenia oraz homogenicznego rozmieszania i w związku z tym nadaje się do bezpośredniego dodania z tworzywem do leja wytłaczarki lub poprzez wcześniejsze zmieszanie barwnika oraz tworzywa w bębnie mieszalnika.
MFI (2,16 Kg/190oC): 23 gr/10 min
Gęstość nasypowa g/cm3: 0,57 +/- 0,15
Dozowanie zalecane przez producenta: 0,66-2 %
Zastosowanie: LDPE, LLDPE.

POŚLIZG

POŚLIZG 50007

Środek poślizgowy powstały z erucamide na bazie LDPE.
Produkt ten działa zarówno podczas procesu smarowania, jak i w gotowym produkcie sprawiając, iż folia jest bardziej śliska. Produkt ten tylko w niewielkiej mierze ma wpływ na transparentność, nie zawiera antyblockingu.
Zalecany jest przede wszystkim do wytłaczania opakowaniowej folii poliolefinowej oraz EVA.

MFI (2,16 Kg/190 C): 12,6 gr/10 min
Gęstość nasypowa gr/cm3: 0,92
Gęstość pozorna gr/cm3: 0,56
Dozowanie zalecane przez producenta: 2 %

POŚLIZG 50042

Wyrób powstały z kwasu oleinowego rozproszonego w LDPE.
Produkt ten zalecany jest przede wszystkim do folii poliolefinowej, gdzie jest niezbędny natychmiastowy efekt poślizgowy.

POŚLIZG 0201

Szybko migrujący dodatek dający efekt poślizgu, mający zastosowanie do produkcji folii. Produkt ten zawiera 5 % oleamidowego środka poślizgowego w LDPE,
ma dopuszczenie do kontaktu z żywnością przy zastosowaniu go do 4 %,
gwarantuje równomierną dyspersję nawet przy zanieczyszczonym tworzywie,
został opracowany w celu ułatwienia rozcieńczenia oraz homogenicznego rozmieszania i w związku z tym nadaje się do bezpośredniego dodania z tworzywem do leja wytłaczark
i lub poprzez wcześniejsze zmieszanie barwnika oraz tworzywa w bębnie mieszalnika.
MFI (2,16 Kg/190 C): 10 gr/10 min
Gęstość nasypowa g/cm3: 0,57
Dozowanie zalecane przez producenta: 2-3 %
Zastosowanie: LDPE, LLDPE.

ANTYSTATYKI

ANTYSTATYK 60001

Wyrób powstały na bazie LDPE, zawierający niejonizowany środek antystatyczny. Charakteryzuje się bardzo wysoką termostabilnością (ponad 300oC). Jest kompatybilny z poliolefinami (LDPE, LLDPE, HDPE, PP) w postaci folii, rafii oraz artykułów wtryskowych a także rozdmuchiwanych.
Środek antystatyczny 60001 nadaje tym produktom doskonałe i długotrwałe właściwości antystatyczne, które uwidaczniają się nie wcześniej niż po 48 godzinach do obróbki.

Warunki letnie 65%HR przy 20oC 50%HR przy 20oC
Polimer Master
60001
Opór
powierzchniowy
Okres Opór
Powirzchniowy
Okres
LDPE +1,0%  

13,0

>60 14,1 >60
8,8 <1 9,2 <1
HDPE +2,5% 12,8 >60 13,5 >60
9,7 <1 9,7 <1
PP +5,0% 13,1 >60 13 >60
11 <60 10,3 <1

Środki antystatyczne sprawdzają opór powierzchniowy (RS) poniżej 10 (LOG, RS <10) i uznawane są za dobre.
Próbki zostały wystawione na działanie czynników atmosferycznych na okres 48 godzin. Pomiar oporu powierzchniowego dokonano zgodnie z normą DIN 53482.
Nie zawiera on dodatków toksycznych i spełnia przepisy dotyczące dodatków do poliolefin wchodzących w kontakt z produktami żywnościowymi i substancjami osobistego użytku. Przepisy te obowiązują w większości krajów uprzemysłowionych.
Przechowywanie w temp. pokojowej do około 6 miesięcy

ANTYSTATYK 60121

Combibatch powstały z aminu etoksylowanego oraz naturalnego SiO2 na bazie LDPE. Produkt ten zalecany jest przede wszystkim do folii poliolefinowej, gdzie jest niezbędny efekt antyblockingowy oraz długotrwały efekt antystatyczny.

ANTYSTATYK 60063

Combibatch powstały z GMS oraz naturalnego SiO2 na bazie LDPE. Produkt ten zalecany jest przede wszystkim do folii poliolefinowej, gdzie jest niezbędny efekt antyblockingowy oraz natychmiastowy efekt antystatyczny.

OSUSZACZ

DODATEK ODWILGACAJĄCY (OSUSZACZ) 60003

Jest to wyrób zawierający 60% czystego dwutlenku wapnia rozproszonego w LDPE. Granulacja tego produktu jest podobna do tej, która charakteryzuje zwykłe żywice, co ułatwia zarówno ustalenie odpowiednich proporcji tak i sam proces mieszania.
Może być używany w procesie wytłaczania oraz formowania wtryskowego poliolefin w stężeniu wahającym się od 3% do 5% zależnie od stopnia zawilgocenia tworzywa termoplastycznego. Omawiany produkt znajduje zastosowanie jako środek odwilżający pierwotnego surowca lub regranulatów, stosowanych zarówno samodzielnie jak i z wypełniaczami mineralnymi.
Rozwiązuje on problemy związane z porowatością wynikającą z uwolnienia pary wodnej podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także redukuje wzór „ptasie oko” typowy dla folii.
Nie jest on szczególnie wrażliwy na wysoką temperaturę i może być przechowywany w temperaturze nie wyższej niż 25 C przez okres do około 3 miesięcy.

DODATEK WSPOMAGAJĄCY PRZETWÓRSTWO

DODATEK WSPOMAGAJĄCY PRZETWÓRSTWO 60004

Jest to mieszanina związków fluoru na nośniku poliolefinowym. Znajduje szczególne zastosowanie podczas przetwórstwa LLDPE, HDPE oraz LDPE a również mieszaniny LLDPE i LDPE.
Granulację, gęstość oraz właściwości fizyczne 60004 można porównać ze zwykłą żywicą poliolefinową. Ułatwia to ustalenie odpowiednich proporcji, jak i samo mieszanie.

Ze względu na stan chemiczny oraz polarność, dodatek ten w stanie stopionym jest porównywalny z metalami i w związku z tym pokrywa wewnętrzne części wytłaczarek, na przykład cylinder, ślimak, ustnik, pełniąc rolę środka smarującego.
Główne zalety 60004 osiąga się podczas produkcji folii LLDPE. Niektóre rodzaje LLDPE wytłaczają się bardzo trudno, co ma wpływ na wygląd powierzchni produktów, nawet jeśli wytłaczarka pracuje na wolnych obrotach. Zastosowanie tego dodatku pozwala obniżyć temperaturę wytłaczania, zachować niezmieniony odstęp matrycy, zredukować moment skręcający ślimaka oraz zachować optyczne, mechaniczne oraz plastyczne właściwości stosowanej żywicy.
Inne zalety tego dodatku uwidaczniają się w połączeniu z HDPE, powodując większą trwałość wymiarową oraz lepsze kalibrowanie rur, a także w przypadku barwienia LDPE, zapobiegając osadzeniu się barwnika w dyszy.

LLDPE- z początku kondycjonuje się na wytłaczarkę przez około 30 minut przy użyciu 25 -50 % tego dodatku. Tym sposobem stwarza się dobre warunki do szybkiego wewnętrznego pokrycia metalu. Przy pokryciu folii przez LLDPE dodaje się 1,5 – 2,00 % LDPE.
HDPE- kondycjonowanie nie jest konieczne. Do używanego polimeru należy natychmiast dodać 1,00 – 1,50 % dodatku.
LDPE- kondycjonowanie nie jest konieczne. Do używanego polimeru należy natychmiast dodać 0,5 – 1,0 % dodatku.

DODATEK CZYSZCZĄCY

DODATEK CZYSZCZĄCY 60005

Jest to odpowiednio zbalansowana mieszanka środków powierzchniowo czynnych z nośnikiem polietylenowym. Może on być stosowany do wszystkich tworzyw z grupy poliolefin. Produkt ten nie zawiera zwykle używanych bardzo twardych materiałów, które mogłyby uszkodzić filtry. Z kolei duża zawartość inhibitorów w mieszaninie umożliwia użycie tego dodatku jako antyutleniacza w przypadku ustnika i dysz.
Właściwości fizyczne tego dodatku można porównywać do białego barwnika. Po jego stopnieniu otrzymujemy rodzaj żelatyny, co umożliwia dotarcie do wszystkich zagłębień, w których mogą znajdować się zaskorupiałe resztki lub nagromadzone utlenione cząstki.

ZASTOSOWANIE:

– odpowietrzanie oraz czyszczenie wytłaczarek i pras nie używanych przez dłuższy czas. eliminuje to konieczność wyjmowania ślimaka i czyszczenia ręcznego.
– szybka zmiana barwnika. W początkowej fazie produkcji umożliwia on zmniejszenie odpadów do minimum. – szybka zmiana tworzyw różniących się MFI
– rozwiązanie problemu strat i kalibracji we wstępnej fazie produkcji przez pozostawienie produktu. – Okresowe czyszczenie maszyny do regranulacji
– Czyszczenie plastyfikatorów, dysz i form we wtryskarkach. Zastępuje on wówczas twarde tworzywa , które w efekcie niszczą oczyszczaną powierzchnię
– Czyszczenie płaskich głowic i ustnika.

ANTYUTLENIACZE

ANTYUTLENIACZ 60006

Jest to wyrób zawierający dodatek bardzo utleniający, stosowany w celu zwiększenia termostabilności LDPE, LLDPE, HDPE a także PP.
Znajduje on zastosowanie przy obróbce polimerów w wysokich temperaturach oraz podczas regeneracji materiałów (regranulacja).
Redukuje w znacznym stopniu wskaźnik MFI oraz sieciowanie, a co za tym idzie powstawanie żeli i zapachów.
Może on być używany w połączeniu z innymi dodatkami powszechnie stosowanymi w tworzywach sztucznych. Użycie:
– Obróbka polimerów w wysokich temperaturach: 0,5 – 1,0 %
– Regeneracja materiałów: 0,5- 1,0 %

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej przez okres do około 12 miesięcy.

ANTYUTLENIACZ 60007

Jest to wyrób zawierający 10% stabilizatora (fosforyn) na bazie LLDPE. Zawarty w nim składnik aktywny wraz z fenolowymi utleniaczami powoduje termiczną stabilizację poliolefin.
Podstawową jego funkcją jest zapobieganie degradacji polimeru podczas przetwórstwa (brak odchyleń w MFI, brak zmian mechanicznych oraz barwy). Z tego też powodu może być używany również w czasie, gdy urządzenia nie pracują. Dzięki temu rozwiązuje się problem zanieczyszczeń spowodowanych utlenianiem się polimeru.
Najlepsze rezultaty osiąga się zatem poprzez:
– systematyczne stosowanie tego produktu w połączeniu z żywicą, która pozostaje na ślimaku przed wyłączeniem urządzenia
– dodanie omawianego produktu po uprzednim wyczyszczeniu ślimaka. W przeciwnym wypadku dodatek ten będzie działał jak środek czyszczący usuwając zaskporupiałe resztki z powierzchni ślimaka.
Użycie:
– jako utleniacz stosowany podczas obróbki poliolefin: 1-2%
– podczas postoju maszyny: przynajmniej 2% zawartości żywicy pozostałej w urządzeniu, by zapobiec utlenieniu żywicy pod wpływem ciepła.
Przechowywanie w temperaturze pokojowej do około 6 miesięcy.

ANTYUTLENIACZ 60047

Specjalna formuła stabilizatorów ciepła na bazie LDPE. Produkt ten zalecany jest przede wszystkim podczas produkcji przewodów oraz kabli PE-X.

ANTYUTLENIACZ 60129

Dodatek o wysokiej koncentracji antyutleniacza fosfinianu na bazie LDPE.

NUKLEIZATOR

NUKLEALIZATOR 60008

Jest to wyrób działający jak organiczny czynnik zarodkotwórczy krystalicznych molekuł, na przykład PP, PA 6, PA 66.
Produkt ten wpływa na wzrost sferolitu (agregaty krystaliczne).
Znacznie redukuje wymiar objętościowy gdy przychodzi ze stanu ciekłego w stały w trakcie obróbki polimeru.
Podczas otrzymywania homopolimeru oraz kopolimeru PP z małych jednorodnych sferolitów osiąga się następujące usprawnienia:
– krótszy czas chłodzenia formy
– niższa temperatura robocza
– lepsze właściwości mechaniczne produktu
– mniejsza skłonność formowanych elementów
– większa przezroczystość oraz jasność powierzchni gotowego wyrobu
Może on być wstępnie wymieszany na sucho z granulatem polimeru. Stężenie najodpowiedniejsze do użytku waha się od 2% do 2,5 %.

Produkt ten nie jest szczególnie wrażliwy na wilgoć i może być przechowywany przez okres od około 12 miesięcy.

STABILIZATOR UV

STABILIZATOR UV 70001

Jest to wyrób zawierający odpowiednio zbalansowany system fotostabilizatorów będący mieszaniną stabilizatorów aminowych, absorbera ultrafioletu i synergicznych antyutleniaczy, Dzięki temu produktowi poliolefiny (szczególnie LDPE i EVA) uzyskują wysoką odporność na rozkład wywołany przez światło słoneczne i warunki atmosferyczne. W celu poprawienia przezroczystości folii EVA możliwe jest wzbogacenie mieszanki składników aktywnych o EVA (FC 45).
Preparat ten jest zalecany do użytku w rolnictwie ponieważ gwarantuje odporność na działanie najczęściej spotykanych halogenizowanych pestycydów.
Stabilizator ten nie jest szczególnie wrażliwy na działanie wilgoci lub wysokiej temperatury. Należy go przechowywać z dala od światła, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

STABILIZATOR UV 70004

Jest to wyrób powstały na bazie LDPE, który zawiera odpowiednio zbalansowaną mieszankę polimerycznych halogenów i absorbera nadfioletu. Produkt ten chroni polimer przed rozkładem związanym z fotoutlenianiem.
Nadaje się on w szczególności do opakowań przemysłowych kurczących się pod wpływem temperatury oraz w rolnictwie do stabilizacji folii LDPE, LLDPE i EVA (do folii o grubości > 100 µm). Działanie synergiczne zawartego w nim antyutleniacza daje ochronę przed utlenianiem pod wpływem ciepła w fazie wytłaczania.
Może on być również stosowany w środowisku kwasowym (pestycydy) lub na uprzemysłowionych obszarach dotkniętych przez kwaśne deszcze. Działanie fotoprotekcyjne dodatków zawartych w omawianym produkcie może zostać zneutralizowane przez kwasy lub przez niektóre dodatki antystatyczne i wypełniacze . Stężenie najodpowiedniejsze do użytku zależy od naświetlenia powierzchni oraz gęstości danego artykułu i zwykle wynosi od 1 do 3%.
Produkt nie jest szczególnie wrażliwy na wilgoć, ale należy go przechowywać w temperaturze pokojowej i z dala od światła, które może zmienić wygląd zewnętrzny omawianego produktu.

STABILIZATOR UV 70005

Jest to wyrób na bazie LLDPE, zawierający odpowiednio zbalansowany system absorbujący fale niebieskie , które nadają polietylenowi wysoką odporność na rozkład wywołany przez światło słoneczne i warunki atmosferyczne.
Znajduje on zastosowanie w rolnictwie, choć zawarte w nim składniki halogenowe mogą zostać zneutralizowane przez działanie kwaśnych oparów lub pestycydów.
Omawiany produkt nie jest szczególnie wrażliwy na działanie wilgoci lub wysokiej temperatury. Można go przechowywać przez okres ok. 12 miesięcy w temperaturze nie wyższej niż 25oC, oraz chronić przed światłem, które może zmienić wygląd zewnętrzny wyrobu.

STABILIZATOR UV 70006

Jest to wyrób powstały na bazie LLDPE, zawierający odpowiednio zbalansowaną mieszankę halogenów oraz absorbera nadfioletu nadająca polietylenowi wysoką odporność na rozkład wywołany przez światło słoneczne i warunki atmosferyczne.
Znajduje on zastosowanie przy wytłaczaniu folii rolniczej, choć zawarte w nim składniki halogenowe mogą zostać zneutralizowane przez obecność kwaśnych oparów, pestycydów lub związków bromu.

Omawiany produkt nie jest szczególnie wrażliwy na działanie wilgoci lub wysokiej temperatury. Można go przechowywać przez okres ok. 12 miesięcy w temperaturze nie wyższej niż 25oC, oraz chronić przed światłem, które może zmienić wygląd zewnętrzny wyrobu.

STABILIZATOR UV 70009

Jest to wyrób powstały na bazie LLDPE. Zawiera on polimeryczne hologeny oraz antyutleniacze. Omawiany produkt daje poliolefinom dobrą ochronę przed rozkładem wywołanym przez światło słoneczne i warunki atmosferyczne, chociaż jego działanie może zostać zneutralizowane w środowisku kwaśnym (np. pestycydy i kwaśne opary).
Z tego tez powodu stabilizator ten znajduje zastosowanie podczas stabilizowania folii LLDPE i LDPE, rafii PP oraz HDPE, a także w przypadku wszystkich absorbentów ultrafioletu, gdzie obecność hydroksybenzenu nie jest w żaden sposób przydatna. Szczególnie nadaje się do stabilizacji folii o grubości poniżej 100 µm

Przechowywanie: w temperaturze nie wyższej niż 25oC, o ile możliwe z dala od światła, które może zmienić wygląd zewnętrzny wyrobu.

STABILIZATOR UV 70014

Jest to wyrób powstały na bazie LLDPE, zawierający duże stężenie absorberu ultrafioletu. Posiada on żółtawy odcień i znajduje zastosowanie w produkcji przezroczystej folii poliolefinowej chroniącej zawartość opakowań. W szczególności chodzi tu o artykuły wrażliwe na działanie promieniowania UV, na przykład niektóre artykuły żywnościowe, napoje, oleje, zadrukowany papier, drewno itp.
Omawiany produkt dodatkowo absorbuje nadfiolet działający na samą folię. Stężenie najlepsze do użytku zależy od gęstości folii oraz oczekiwanego stopnia powstrzymania UV.

Aktywny składnik zawarty w omawianym produkcie nie jest toksyczny i nadaje się do użytku w przypadku opakowań z PP oraz LDPE. Co jest zgodne z przepisami obowiązującymi w większości państw uprzemysłowionych.
Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25oC.

STABILIZATOR UV 70015

Jest to wyrób powstały na bazie LLDPE, zawierający odpowiednio zbalansowany system stabilizatorów, m.in. benzofenonu i niklowego środka gaszącego, któremu antyutleniacze stosowane podczas procesu technologicznego nadały efekt synergiczny.
Produkt ten chroni artykuły powstałe na bazie LDPE, HDPE i EVA przed fotodegradacją. Jest to preparat stosowany w rolnictwie, w środowisku kwasowym takim jak halogeny i pestycydy siarkowe. Można go stosować do 3-rocznej folii ogrodniczej.
Stabilizacja nie ma wpływu na przezroczystość folii, choć ma ona żółtawy odcień. Stężenie najlepsze do użytku zależy od gęstości folii, warunków naświetlenia oraz wymaganego stopnia ochrony przed promieniowaniem UV i zwykle wynosi 3% – 6%. Zawarty tu system absorbentów chroni przed promieniowaniem folię ognioodporną zawierającą związki bromu, które nie neutralizują działania fotoprotekcyjnego.
Omawiany produkt nie jest szczególnie wrażliwy na działanie wilgoci lub wysokiej temperatury. Można go przechowywać przez okres ok. 12 miesięcy w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

STABILIZATOR UV 70016

Jest to wyrób powstały na bazie polistyrenu, zawierający odpowiednio zbalansowaną mieszankę fotostabilizatorów i antytutleniaczy po to, aby nadać polistyrenowi krystalicznemu oraz polistyrenowi odpornemu na wstrząsy całkowitą ochronę przed rozkładem wywołanym przez światło słoneczne i warunki atmosferyczne, a także przed rozkładem związanym z procesem termoutleniania w fazie produkcji.

Antyutleniacz fenolowy zawarty w omawianym produkcie chroni butadien zawarty w polistyrenie odpornym na wstrząsy przed szybkim utlenianiem podczas obróbki. Proces ten może spowodować szybkie żółknienie butadienu i utratę jego właściwości mechanicznych po wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.
Stężenie najodpowiedniejsze do użytku wynosi w przypadku:
– krystalicznego polistyrenu: od 2 do 3 %
– polistyrenu odpornego na wstrząsy: od 4 do 6 %
Omawiany produkt nie jest szczególnie wrażliwy na działanie wilgoci lub wysokiej temperatury. Należy go przechowywać z dala od światła, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

STABILIZATOR UV 70017

Jest to wyrób powstały na bazie polipropylenu, zawierający 20% mieszaninę fotostabilizatorów i antyutleniaczy (HALS) po to aby dać niciom PP, rafii i folii całkowitą ochronę przed rozkładem wywołanym przez światło słoneczne i warunki atmosferyczne.
Mieszanina ta znacznie ograniczy znany problem nazywany „ciągnięciem wody”.
Omawiany produkt nie jest szczególnie wrażliwy na działanie wilgoci lub wysokiej temperatury. Można go przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC przez okres ok. 12 miesięcy, oraz chronić przed światłem, które może zmienić wygląd zewnętrzny wyrobu.

STABILIZATOR UV 70025

Jest to wyrób powstały na bazie PP, zawierający 20% mieszaninę fotostabilizatorów i antyutleniaczy (HALS) po to aby nadać niciom PP, rafii i folii całkowitą ochronę przed rozkładem wywołanym przez światło słoneczne i warunki atmosferyczne.
Mieszanina ta znacznie ograniczy znany problem nazywany „ciągnięciem wody”.
Omawiany produkt nie jest szczególnie wrażliwy na działanie wilgoci lub wysokiej temperatury. Można go przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC przez okres ok. 12 miesięcy, oraz chronić przed światłem, które może zmienić wygląd zewnętrzny wyrobu.
Opakowanie: worki 20 kg papierowe lub worki z białego LDPE.

STABILIZATOR UV 70084

Jest to wyrób zawierający innowacyjną formułę trzeciorzędowych HALS w kombinacji z absorberem UV nowej generacji na bazie PE.
Produkt ten zalecany jest przede wszystkim do folii rolniczej wielokrotnego użytku.

STABILIZATOR UV 70130

Jest to wyrób zawierający mieszankę polimerycznych drugorzędowych i trzeciorzędowych HALS, niklowego środka gaszącego oraz benzofenonu na bazie PE.
Produkt ten zalecany jest przede wszystkim do folii rolniczej wielokrotnego użytku. Ta szczególna mieszanka w większym stopniu chroni wyrób przed działaniem pestycydów w porównaniu z tradycyjnymi formułami.

STABILIZATOR UV 70010

Jest to wyrób zawierający wysoko skoncentrowane polimeryczne trzeciorzędowe HALS oraz antyutleniacz na bazie PP.
Produkt ten zalecany jest przede wszystkim do stabilizacji UV opakowaniowej folii przemysłowej zarówno termokurczliwej, jak i strecz. Stabilizator ten zalecany jest szczególnie w przypadku istnienia w otoczeniu kwasu lub tam gdzie jest kontakt z środkami chemicznymi, które mogą spowodować rozdarcie folii.(np.cegła ogniotrwała i/lub ceramika)

STABILIZATOR UV 70205

Jest to wyrób zawierający odpowiednią mieszankę monomerycznych oraz polimerycznych HALS oraz antyutleniaczy na bazie PP.
Produkt ma zastosowanie przy ręcznej stabilizacji polipropylenu takiego jak Raphia, mono gwint. Mieszanka dwóch HALS w dużej mierze redukuje problem „nadmiaru wody”.

STABILIZATOR UV 70168

Jest to wyrób zawierający wysoko skoncentrowane o dużym ciężarze molekularnym HALS na bazie PP. Produkt ten zalecany jest do stabilizacji włókien PP oraz innych aplikacji.

STABILIZATOR UV 3022

Przeznaczony do folii opakowaniowych gdzie niezbędna jest maksymalna ochrona folii przeciwko promieniowaniu UV.

Zastosowanie:
LDPE, LLDPE, HDPE, PP

ROZPRZESTRZENIACZE (SPIENIACZE)

ROZPRZESTRZENIACZ 9004

Rozprzestrzeniacz stosowany do wytłaczania i wtrysku poliolefin. Zawiera 40 % aktywnej substancji. Eliminuje ślady płynięcia obecne w ściance przetwarzanego produktu. Jest on również polecany do pomniejszenia wagowego wtryskiwanych i wytłaczanych produktów.

ZASTOSOWANIE:
LLDPE, HDPE, PP, EVA

DOZOWANIE:
Dozowanie uzależnione jest rodzaju tworzywa, grubości ścianki produktu itp. Środek ten wywołuje dobrą akcje rozprzestrzeniania już przy zastosowaniu 1 %. W celu zmniejszenia wagi wyrobów zaleca się stosowanie środka od 3% i więcej.

ROZPRZESTRZENIACZ 01087

Rozprzestrzeniacz to Azodicarbonamide na podłożu polietylenu. Środek ten umożliwia osiągnięcie kontrolowanego efektu rozprzestrzeniacza przy zastosowaniu temperatury 190 – 240°C. Zalecany do tłoczenia, wyciskania poliolefin i styrenów do produkcji wyrobów typu: podeszwy, taśmy PP, panele o efekcie emitującym słoje drzewa itp.

ZASTOSOWANIE:
PP, PE, PS

DOZOWANIE:
Dozowanie uzależnione jest rodzaju tworzywa, grubości ścianki produktu itp.
Zaleca się: 1 -2 % Sugeruje się zaczynać od niskiej temperatury – w granicach 170°C i przechodzić stopniowo do temperatury 200/210°C, po czym powrócić do niskiej temperatury – w granicach 180°C przy końcowym procesie obróbki.

inne dodatki

DODATKI NADAJĄCE WŁAŚCIWOŚĆ TERMICZNĄ FOLII ROLNICZEJ

MASTER IR 60009

Jest to produkt o wysokiej koncentracji minerałów na bazie PE. Dodatek ten nadaje właściwość termiczną folii rolniczej co sprawia, iż temperatura w szklarni jest na stałym poziomie. Produkt ten jest zalecany do produkcji PE/EVA folii rolniczej.

MASTER IR-ANTYBLOCKING 60110

Jest to produkt o wysokiej koncentracji minerałów na bazie PE. Dodatek ten nadaje właściwość termiczną folii rolniczej co sprawia, iż temperatura w szklarni jest na stałym poziomie. W porównaniu z Masterem IR formuła tego produktu nie zmienia właściwości optycznych folii. Produkt ten jest zalecany do produkcji folii rolniczej EVA.

DODATKI ZAPOBIEGAJĄCE SKRAPLANIU (ANTYDROPY)

ANTYDROP 60010

Jest to produkt, który znacznie redukuje napięcie powierzchniowe, a także zapobiega skraplaniu się pary wodnej. Czynnik aktywny jest dwuskładnikową mieszaniną estryfikowanych kwasów tłuszczowych. Posiada on także właściwości antystatyczne.
Znajduje on zastosowanie szczególnie w przypadku folii LDPE używanej w rolnictwie, kopolimerów LLDPE i EVA.
Stężenie zalecane od użytku zależy od:
– rodzaju polimeru
– grubości folii
– warunków przetwórstwa
– narażenia cieplarni na zimno
– wahań temperatury
– warunków atmosferycznych

Dozowanie:
Grubość folii : % Antidrop
100 µm 5% – 6%
200 µm 3,5% – 4,5 %
Zimowe wahania temperatury mogą powodować powstawanie mgły, co oznacza konieczność zapewnienia dobrej wentylacji.
Jest to produkt higroskopijny, co oznacza, że może być przechowywany w suchym pomieszczeniu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

ANTYDROP 60122

Innowacyjna formuła z wysoką koncentracją antydropu na bazie mieszanki EVA oraz PE. Produkt ten jest zalecany jest zarówno do produkcji folii rolniczej PE, jak i EVA.

ANTYDROP 60124

Produkt o wysokiej koncentracji antydropu na bazie mieszanki EVA oraz LDPE. Produkt ten polecany do produkcji folii rolniczej.

INNE:

1. Dodatek katalizujący do EPS. Do wytłaczania blachy.
2. Dodatek sprawiający, iż folia jest jak papier.

Made by OmnOmstudiO.com
Copyright by Euro-Sort.pl Szukaj