Wartościowy surowiec

MAKULATURA – CENNY SUROWIEC
Papier jest wyjątkowym produktem, ale czy zastanawiali się Państwo, skąd pochodzi?

Produkuje się go z jednego z naszych najbardziej drogocennych bogactw, a mianowicie drzew. Włókna celulozy są mocnym budulcem, dlatego też można je wykorzystać wielokrotnie, nawet do ośmiu razy jako nowy surowiec do produkcji papieru, zanim ostatecznie stanie się paliwem biologicznym, a w końcu popiołem, który dalej można wykorzystać jako nawóz dla następnego pokolenia drzew.

W Europie makulatura stanowi aż 51% surowca do produkcji papieru. W Polsce ten wynik jest sporo niższy i kształtuje się na poziomie 33%.

Co gorsza, jeszcze większe różnice występują we wskaźnikach odzysku makulatury. W Polsce odzysk tegoż drogocennego surowca wynosi tylko ok. 30%, gdzie średnia Europejska to prawie 60%. Dlatego też, chcąc dorównywać standardom światowym, jak również europejskim, całe społeczeństwo już od najmłodszych lat powinno zdawać sobie sprawę z ochrony i odzysku surowców, które można ponownie wykorzystać, bez strat na środowisku naturalnym. My, jako firma staramy się, biorąc czynny udział w ochronie naszego wspólnego dziedzictwa – przyrody, aby wyżej wymienione wskaźniki na Polskiej ziemi wzrastały a nasze środowisko naturalne zyskiwało na tym.

Pomagamy i przypominamy o obowiązku realizowaniu przepisów prawa.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639) wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują, importują lub sprzedają opakowane towary, mają obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Made by OmnOmstudiO.com
Copyright by Euro-Sort.pl Szukaj