Program dla szkół Eko Skoła

PROGRAM DLA SZKÓŁ EURO-SORT
PDF Print E-mail
ekologia2Firma wdraża i czynnie uczestniczy w uświadamianiu młodzieży już od najmłodszych lat na temat ochrony i dbania o środowisko naturalne. Jednym z rozwiązań, które pomagają budować świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej jest konkurs zbiórki makulatury.

Dla najlepszych szkół przewidziane są nagrody. Prócz uświadamiania i nauczania od najmłodszych lat dzieci oraz młodzieży same szkoły otrzymują korzyści finansowe, dzięki którym mogą nabywać dodatkowe wyposażenie do sal lekcyjnych, bibliotek, bądź sal komputerowych.

 

Witamy Serdecznie!

CHCIELIBYŚMY ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE EKO-SZKOŁA.

Zdając sobie sprawę z ciągłego rozwoju techniki, skoku cywilizacyjnego oraz nieustannego zaniedbywania środowiska naturalnego, w trosce o dobro natury, nasza firma postanowiła stworzyć i wdrożyć program edukacyjny dla młodzieży szkolnej. Już od najmłodszych lat pragniemy edukować w jaki sposób należy dbać, oraz jak łatwo można pomagać środowisku naturalnemu. Będzie to owocować zapewne większą świadomością społeczną młodych ludzi. Same schematy programu w krajach wysokorozwiniętych, o wysokim stopniu świadomości społecznej funkcjonują już wiele lat. W krajach skandynawskich swoim zasięgiem obejmują ok. 54% placówek oświatowych. W naszym kraju wskaźnik ten wynosi ok. 11%. Dlatego też naszym wspólnym celem winno być dążenie do poprawy i wzrostu pozytywnych zjawisk występujących w rozwijającej się Europie.

CZYM JEST PROGRAM EKO-SZKOŁA?

Program stworzony w celach edukacyjnych, tylko i wyłącznie kierowany dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, oraz placówek oświatowych. Głównym celem jest połączenie edukacji społecznej, ukierunkowanej w szczególności na młodzież, lecz co za tym idzie również szerszej zbiorowości, która bezpośrednio, bądź pośrednio uczestniczy w programie. Angażując się w pomoc środowisku, można zarazem czerpać korzyści dla samych placówek, jak i uczniów biorących udział w programie.

Program opiera się głównie na uświadomieniu młodzieży oraz rodzicom, jak ważnym surowcem jest makulatura i papier z niej powstający. Należy zdać sobie sprawę, jak ogromne jego ilości marnotrawimy wyrzucając do śmieci w codziennym użyciu. Idea przedsięwzięcia jest sama w sobie początkiem, zasygnalizowaniem problemu dbania o środowisko w codziennym życiu. Dzięki temu zwracamy uwagę na marnotrawienie owego surowca, a co z tym związane, zanieczyszczanie naszego ekosystemu. Jest, idąc dalej jasnym przykładem, jak w najprostszy sposób można przyczynić się do ochrony ekosystemu. Szkoła oprócz pierwszorzędnego celu – edukacji młodzieży w kwestii propagowania ochrony środowiska, otrzymuje dodatkowe fundusze. Euro-Sort bowiem wypłaca premie-bonusy za zebraną makulaturę. To jednak tylko początek promocji wynikających z uczestnictwa w programie.

NA CZYM POLEGA PROGRAM EKO-SZKOŁY

Otóż działanie jest bardzo proste. Eko-Szkoła polega na współdziałaniu Euro-Sort ze szkołami oraz jednostkami oświatowymi. Jednostka oświatowa jest instytucją czynnie uczestniczącą w programie, czerpiąc z niego dwupoziomowe profity. Jak wspominaliśmy wcześniej przedsięwzięcie skupia się na odzysku i ponownym wykorzystaniu w procesie przetwarzania surowca makulaturowego, na nowy papier. Działania odbywają się w następujący sposób:

  • Dzieci, młodzież szkolna nie wyrzuca prasy codziennej, czasopism, starych książek, bądź wszelkiego rodzaju starej makulatury zalegającej w ich domach do śmieci komunalnych, które trafiają na wysypisko, marnując wiele ponownie przetwarzalnych surowców. Idąc do szkoły natomiast zabierają, lub korzystając z pomocy rodziców przywożą niewielkie ilości makulatury, zgromadzone w ich domach.
  • Tu zaczyna działać sama szkoła- organizując odrobinę miejsca na składowanie  tegoż surowca.        Uczniowie przynoszą makulaturę, którą następnie umieszczają w pudłach (dostarczonych przez naszą firmę) na terenie szkoły. Placówka szkolna systematycznie pozwala uczniom znosić surowiec zalegający, bądź organizuje dni akcji w których należy oddawać zgromadzoną makulaturę.

Reszta należy już do nas. Podstawiamy samochód dostawczy ( w zależności od ilości              zgromadzonego surowca), ładujemy makulaturę. Ładunek jedzie do naszych oddziałów, gdzie jest skrupulatnie ważony, segregowany, oraz rozładowywany przez personel obsługujący rozładunki. Dowód- PZ (przyjęcie zakładowe) trafia do rozliczenia i na jego podstawie szkoła otrzymuje korzyść finansową. Nasz pracownik z Kartami Przekazania Odpadu (do udokumentowania w Urzędzie Marszałkowskim, iż placówka czynnie uczestniczy w ochronie środowiska) oraz dowodem KW (kasa wydała) przyjeżdża do Państwa, aby nie kłopocić personelu szkoły- rozliczając odbiór. Szkoła oprócz pierwszoplanowego celu jakim jest edukacja młodzieży, propagowanie odzysku papieru, ochrony środowiska, zyskuje dodatkowe fundusze. Albowiem Euro-Sort wypłaca premię w wysokości 150zł za tonę odebranej makulatury. To jednak tylko początek bonusów wynikających z uczestnictwa w programie.

CO DAJE PROGRAM (BONUSY I PROFITY WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA)?

Szanowna Dyrekcjo, głównym i niewątpliwie szczytnym celem wzięcia udziału w programie jest propagowanie wśród młodzieży szkolnej prostych metod recyklingu i tym samym pomocy środowisku naturalnemu. Surowiec makulatury trafiający do nas, przez państwa ręce jest w 100% poddawany procesowi przerobu na nowy papier. Dzięki temu, nasza firma rocznie ochrania ok. 11 000 w pełni wyrośniętych drzew przed ścięciem i wytworzeniem z nich papieru. Chcąc wprowadzać światowe standardy trzeba zacząć już od najniższego szczebla, zachodzi potrzeba osobistego włączenia się w procesy wtórnego przetwarzania.

Ponadto, Euro-Sort wprowadza szereg bonusów oraz korzyści dla szkół, uczniów, oraz zbiorowości szkolnych. Podstawową nagrodą jest korzyść finansowa, ponieważ jak już pisaliśmy w powyższym tekście, za każdą odebraną tonę surowca płacimy 150zł (rozliczamy oczywiście każde kilo). Za środki otrzymane z takich zbiórek szkoły zakupują najczęściej podstawowe przedmioty jak; pisaki do tablic, Radia-CD, książki do bibliotek, lub inne drobne urządzenia. Bardziej zaangażowane placówki natomiast, gromadzą środki pozwalające zakupićzestawy komputerowe-PC, bądź większe urządzenia służące do podniesienia poziomu edukacji. Firma ponadto organizuje szereg bonusów wspominanych wcześniej. Dla szkół zbierających najwięcej makulatury, mamy nagrody (zestawy książek, pisaków, radio-magnetowidów, zestaw komputerowy przeznaczony do czytelni, bądź zagospodarowania). Pomyśleliśmy oczywiście również o dzieciach i młodzieży, która dostarcza przeczytaną, zalegającą prasę w domach. I tak dla osoby, która w danej szkole dostarczy najwięcej makulatury mamy drobne nagrody, oraz tytuł Eko-Ucznia. Taka osoba bierze udział w konkursie ogólnym, w którym jest konfrontowana z wszystkimi zwycięzcami z poszczególnych szkół, którzy przekazali największą ilość surowca. Pod koniec każdego cyklu programu (najczęściej 1 cykl = 1 semestr) zwycięzca otrzymuje atrakcyjne nagrody (zestaw podręczników, i-poda, książki) lub inne nagrody przewidziane dla danego cyklu programu.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ (PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO EKO-SZKOŁY)

Pełni nadziej, iż udało nam się pozytywnie przedstawić oraz zarysować metodykę działania naszego programu, łącząc szczytne cele, jak i korzyści dla szkół, oraz samych uczniów, firma Euro-Sort żywi chęć zaproszenia Państwa placówki do programu Eko-Szkoła, propagując dbanie o środowisko. Tym samym dołączenia do honorowych instytucji propagujących i czynnie działających w kierunku recyklingu i ochrony środowiska.

Aby przystąpić do programu, dowiedzieć się więcej szczegółów np. dotyczących łatwości uczestnictwa w nim – wystarczy telefonicznie, faksem, bądź drogą e-mail, zawiadomić nas o chęci przystąpienia do programu. Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem celem objaśnienia działania, jak i wszelkich szczegółów.

Poniżej umieszczamy wzór karty uczestnictwa, którą należały uzupełnić – wysłać pocztą, e-mailem, faksem, bądź zadzwonić pod nr tel: 012 419 26 26 – nasz pracownik podjedzie do Państwa, na miejscu objaśniając szczegóły, oraz przyjmując zgłoszenie uczestnictwa.

Pobierz kartę w pdf

Made by OmnOmstudiO.com
Copyright by Euro-Sort.pl Szukaj